Συνεδρίαση Δ.Σ.

Συνεδρίαση Δ.Σ. Μηνός Ιουλίου 2022

Την Κυριακή  3/7/2022 στις 7:30 μ.μ.  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 22/5/2022
 2. Οικονομικός απολογισμός 1/1 – 30/6/2022
 3. Απολογισμός Hamfest
 4. Τεχνική Επιτροπή
 5. ΕΚΕΑν
 6. Επιτροπή Ψηφιακών Επικοινωνιών
 7. Επιτροπή QSL Bureau
 8. Επιτροπή Έκδοσης Περιοδικού
 9. Εκκρεμότητες από προηγούμενες συνεδριάσεις.
 10. Έγκριση εξόδων
 11. Απουσία μελών Δ.Σ. λόγω θερινών διακοπών.
 12. Κλείσιμο εντευκτηρίων λόγω θερινών διακοπών

Επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από μέλη της Ε.Ε.Ρ. να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ρ., το Δ.Σ. αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του της 22/5/2022 να πραγματοποιούνται εφεξής οι συνεδριάσεις, με φυσική παρουσία ή μέσω διαδικτύου ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, χωρίς την παρουσία μελών.

Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν κανονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ., στην Περιοχή Μελών.