Συνεδρίαση Δ.Σ.

Συνεδρίαση Δ.Σ. Μηνός Νοεμβρίου 2021

Την Παρασκευή 12/11/2021 στις 6:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στα Εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. με τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης 15/10/2021
 2. Τακτική Γενική Συνέλευση
  1. Έγκριση αιτήσεων συμμετοχής
  2. Έγκριση μελών εφορευτικής επιτροπής
  3. Έγκριση Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ.
 3. Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών
  1. Έγκριση αιτήσεων συμμετοχής
  2. Έγκριση μελών εφορευτικής επιτροπής
  3. Έγκριση Προέδρου και Γραμματέα Γ.Σ.
 4. Θέματα ΖΟΟΜ
 5. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1 – 31/10/2021
 6. Αγωγή SV1MO
 7. Τεχνική Επιτροπή
 8. ΕΚΕΑν
 9. MARS
 10. Πρόσληψη καθαρίστριας
 11. Συντήρηση πυροσβεστήρων
 12. Δωρεά SV1HE
 13. Παραγωγή ειδών

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στα Εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. και θα μπορούν να την παρακολουθήσουν τα μέλη που επιθυμούν. Λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων η είσοδος θα επιτραπεί μέχρι και σε 15 μέλη που θα έρθουν, τα οποία θα πρέπει να είναι εμβολιασμένα ή νοσήσαντα και να επιδείξουν τη σχετική βεβαίωση, να φορούν μάσκα και να τηρούν αποστάσεις μεταξύ τους. Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν κανονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ., στην Περιοχή Μελών.