Συνεδρίαση Δ.Σ. Μηνός Οκτωβρίου 2021

Συνεδρίαση Δ.Σ. Μηνός Οκτωβρίου 2021

Την Τρίτη 5/10/2021 στις 6:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ρ. με τα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων 7/9/2021 και 24/9/2021
  2. Ανακήρυξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες
  3. Ανακήρυξη υποψηφίων προς μετάταξη σε τακτικά μέλη
  4. Οικονομικός απολογισμός χρήσης 1/1 – 30/9/2021
  5. IARU: Ψηφοφορία για την εκλογή του Executive Committee
  6. Έγκριση εξόδων Γενικής Συνέλευσης
  7. Τεχνική Επιτροπή
  8. Επιτροπή Κάλυψης Εκτάκτων Αναγκών
  9. Πρόσληψη καθαρίστριας

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στα Εντευκτήρια της Ε.Ε.Ρ. (αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.). Δεν θα μπορέσουν να την παρακολουθήσουν τα μέλη λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων και συγκεκριμένα επειδή στα Εντευκτήρια θα βρίσκονται ήδη 10 άτομα, που παρακολουθούν τα μαθήματα των υποψηφίων. Οι αποφάσεις της συνεδρίασης θα αναρτηθούν κανονικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ρ., στην Περιοχή Μελών.