T32TT : Kiritimati Island

T32TT : Kiritimati Island

Μέλη του Rebel DX Group θα είναι ενεργοί από Kiritimati Island, Kiribati, IOTA OC – 024, με το call T32TT.

Το T32TT θα είναι στον αέρα από 9 έως 28 Δεκεμβρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF.

QSL via ClubLog OQRS, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org