T88PB : Koror Island Palau

T88PB : Koror Island Palau

Ο Nobuaki  JA0JHQ, θα είναι ενεργός από Koror Island, IOTA OC – 009, Palau, με το call T88PB.

Το T88PB θα είναι στον αέρα από 23 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF

QSL via JA0JHQ direct.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org