Αρχαιρεσίες

Παρουσίαση υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες στις 17/11/2019 ή, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, στις 24/11/2019,

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προτείναμε στους υποψηφίους των επερχομένων αρχαιρεσιών τη δυνατότητα να παρουσιάσουν κάποια στοιχεία τους σχετικά με