ΓΕΝΙΚΑ

Διάθεση ελληνικών και αγγλικών βιβλίων τεχνικής φύσεως σχετικά με τηλεπικοινωνίες

Διατίθενται ελληνικά και αγγλικά βιβλία τεχνικής φύσεως σχετικά με τηλεπικοινωνίες, κεραίες και τεχνολογία ηλεκτρονικών όπως και πολλά περιοδικά αντίστοιχου ενδιαφέροντος.