Προθεσμίες - Έγγραφα για την Τ.Γ.Σ. - Προεδρείο και Εφορευτική Επιτροπή
Πρόσκληση σε Tακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Νοεμβρίου 2021,  ημέρα Κυριακή, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου, με θέματα:

  1. Απολογισμός Δ.Σ. – πεπραγμένα έτους 2020
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Δ.Σ.
  3. Προϋπολογισμός Δ.Σ. για το έτος 2021
  4. Αναστολή για το 2022 της καταβολής δικαιώματος εγγραφής
  5. Τροποποίηση κανονισμού QSL Bureau
  6. Διαγραφή οφειλών μελών 2014-2017
  7. Μετάταξη μελών
  8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10:30 π.μ. και θα λήξει στις 2:00 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί διαδικτυακά την επόμενη Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, την ίδια ώρα. Λόγω της διαδικτυακής πραγματοποίησής της, η Γενική Συνέλευση αναμένεται να έχει απαρτία ήδη στην 1η ημερομηνία.

Οδηγίες για τη διαδικτυακή συμμετοχή των μελών καθώς και για τον τρόπο συμμετοχής στην ψηφοφορία για τη μετάταξη μελών και τις αρχαιρεσίες θα δοθούν μέσω ανακοίνωσης και μέσω προσωπικών επιστολών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ρ/Ε ΣΤΑΘΜΟΥ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΜΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021.

Αιτήσεις μετάταξης σε τακτικό μέλος
Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έτη από την εγγραφή τους στην Ε.Ε.Ρ. και επιθυμούν να μεταταγούν σε τακτικά μέλη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με αντίγραφο ισχύουσας αδείας και ταυτότητας μέχρι τις 30/9/2021.

Αιτήσεις υποψηφιότητας
Τα τακτικά μέλη, που επιθυμούν να είναι υποψήφια στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με αντίγραφο ισχύουσας αδείας και ταυτότητας μέχρι τις 30/9/2021.

Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2021 από τα μέσα ενημέρωσης της Ένωσης.