Tanega Island Activation

Tanega Island Activation

Ομάδα Ιαπώνων ραδιοερασιτεχνών θα εκπέμψουν από Tanega island (Osumi Islands) IOTA AS-032 με τα διακριτικά κλήσης JS6RRR/6, JI3DST/6 και JJ5RBH/6.

Τα JS6RRR/6, JI3DST/6, JJ5RBH/6 θα είναι στον αέρα από 25 Δεκεμβρίου 2021 έως 23 Ιανουαρίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 2μ σε modes CW/SSB/FT/RTTY.

QSL via Bureau

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org