Τεστ Εξετάσεων Υποψήφιων Ραδιοερασιτεχνών

Τεστ Εξετάσεων Υποψήφιων Ραδιοερασιτεχνών

Το τεστ περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις / απαντήσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι ραδιοερασιτέχνες για την απόκτηση πτυχίου.

Τα τεστ των υποψηφίων ραδιοερασιτεχνών χωρίζονται σε δύο ενότητες:

  • Η πρώτη ενότητα είναι υποβοηθητική κατά την διάρκεια της προετοιμασίας σας και δίνει άμεσα τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση. Συνιστάται για χρήση κατά τη διάρκεια της μελέτης.
  • Η δεύτερη ενότητα απευθύνεται στους υποψήφιους ραδιοερασιτέχνες που είναι έτοιμοι για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις και προσομοιάζει το τεστ των εξετάσεων της περιφέρειας.

Ενότητα #1

Ενότητα #2

Μπορείτε να επιλέξετε το πλήθος των ερωτήσεων όπως παρακάτω: (κλικ στην επιλογή σας)

Τεστ Εξετάσεων Υποψήφιων Ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 (SV)
Τεστ Εξετάσεων Υποψήφιων Ραδιοερασιτεχνών Εισαγωγικού Επιπέδου (SY)