Τεστ Εξετάσεων Υποψήφιων Ραδιοερασιτεχνών

Τεστ Εξετάσεων Υποψήφιων Ραδιοερασιτεχνών

Το τεστ περιλαμβάνει όλες τις ερωτήσεις / απαντήσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι ραδιοερασιτέχνες για την απόκτηση πτυχίου.

Μπορείτε να επιλέξετε το πλήθος των ερωτήσεων όπως παρακάτω: (κλικ στην επιλογή σας)

Τεστ Εξετάσεων Υποψήφιων Ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 1 (SV)

 

Τεστ Εξετάσεων Υποψήφιων Ραδιοερασιτεχνών Εισαγωγικού Επιπέδου (SY)