Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών 23/1/2022 - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών 23/1/2022 – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

  • Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής στη διαδικτυακή Τακτική Γενική Συνέλευση είναι η Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.
  • Διευκρινίζεται ότι στην Τ.Γ.Σ. μπορούν να συμμετάσχουν μετά λόγου ΟΛΑ τα μέλη της Ε.Ε.Ρ., δηλαδή Μέλη, Επίτιμα Μέλη, Μέλη με Ατέλεια και Τακτικά Μέλη.
  • Τα Τακτικά Μέλη, εφόσον έχουν άδεια σε ισχύ και είναι ταμιακά ενήμερα (δηλαδή έχουν καταβάλλει και τη συνδρομή του 2022) έχουν δικαίωμα συμμετοχής μετά ψήφου.
  • Η προθεσμία για την καταβολή της συνδρομής για τα Τακτικά Μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν, είναι η Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022.