Πρόσκληση σε Tακτική Γενική Συνέλευση 2022

Συμμετοχή στη διαδικτυακή Τ.Γ.Σ. και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για την μετάταξη μελών

Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Δ.Σ. σε διαδικτυακή Γενική Συνέλευση των Μελών για την Κυριακή 23/1/2022 ή (αν δεν επιτευχθεί απαρτία) την Κυριακή 30/1/2022 ενημερώνουμε όλα τα μέλη της Ε.Ε.Ρ. ότι για να συμμετάσχουν διαδικτυακά, θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση.
# Αίτηση Συμμετοχής στη διαδικτυακή Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Ρ. #

Η ψηφοφορία για τη μετάταξη των μελών θα γίνει με e-voting και σ’ αυτή θα μπορούν να συμμετάσχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη, που θα έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση και θα είναι ταμιακά ενήμερα (θα έχουν καταβάλει και τη συνδρομή του έτους 2022) και με άδεια σε ισχύ.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι η Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, ώρα 17:00. Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει γίνει και η εξόφληση οφειλομένων συνδρομών και της συνδρομής του 2022.


Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής

Επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει από τη Γενική Συνέλευση η επιλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης αλλά και της Εφορευτικής Επιτροπής και μετά τα μέλη αυτά να προσέλθουν στα Εντευκτήρια εγκαίρως, όσα Τακτικά Μέλη ενδιαφέρονται να αποτελέσουν τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Γ.Σ. ή τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την Τετάρτη 19/1/2022 στούς παρακάτω συνδέσμους:
# Αίτηση υποψηφιότητας Προέδρου ή Γραμματέα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Ε.Ε.Ρ. #
# Αίτηση υποψηφιότητας μέλους Εφορευτικής Επιτροπής #

Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό να κάνει την επιλογή του Προεδρείου και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν με e-mail.

Η επιλογή του Προεδρείου και των τριών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής θα τεθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.