Πρόσκληση σε Tακτική Γενική Συνέλευση 2022

Πρόσκληση σε Tακτική Γενική Συνέλευση 2022

Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού σε διαδικτυακή Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιανουαρίου 2022  ημέρα Κυριακή με θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ – Απαλλαγή Δ.Σ.
  2. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Δ.Σ.
  3. Ενημέρωση Γ.Σ. για εκκρεμή νομική υπόθεση της ΕΕΡ, συζήτηση και λήψη απόφασης για την διενέργεια αναγκαίων νομικών ενεργειών, έγκριση αποδέσμευσης ποσού € 7.000 από το αποθεματικό για την κάλυψη εξόδων
  4. Προϋπολογισμός Δ.Σ. για το έτος 2022
  5. Μετατάξεις Μελών

Η διαδικτυακή Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10.30 π.μ. και θα λήξει στις 3.00 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή  30 Ιανουαρίου 2022 την ίδια ώρα. Λόγω της διαδικτυακής πραγματοποίησής της, η Γενική Συνέλευση αναμένεται να έχει απαρτία ήδη στην 1η ημερομηνία.

Αιτήσεις μετάταξης σε τακτικό μέλος

Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έτη ως μέλη της Ε.Ε.Ρ. και επιθυμούν να μεταταγούν σε τακτικά μέλη, μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με αντίγραφο ισχύουσας αδείας και ταυτότητας μέχρι τις 31/12/2021.

Για τη συμμετοχή μετά ψήφου  στη Γενική Συνέλευση τα Τακτικά Μέλη θα πρέπει

  • να έχουν ισχύουσα Άδεια Λειτουργίας Ρ/Ε σταθμού ή αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης της αδείας,
  • να είναι ταμιακά ενήμερα, δηλαδή να έχουν καταβάλλει και τη συνδρομή του έτους 2022.

Περιστέρι 20/12/2021

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                              Η Γεν. Γραμματέας

Ι. Τράικος SV1GE                                                      Α. Δαρκαδάκη SV1KP