Πρόσκληση σε Tακτική Γενική Συνέλευση 2023

Πρόσκληση σε Tακτική Γενική Συνέλευση 2023

Καλούνται όλα τα μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιανουαρίου 2023  ημέρα Κυριακή στα Εντευκτήριά της στο Περιστέρι, Παύλου Μελά 42, με θέματα:

  1. Διοικητικός Απολογισμός Δ.Σ – Απαλλαγή Δ.Σ.
  2. Οικονομικός Απολογισμός – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή Δ.Σ.
  3. Αναστολή για το 2023 είσπραξης του δικαιώματος εγγραφής
  4. Προϋπολογισμός Δ.Σ. για το έτος 2023
  5. Μετατάξεις μελών

Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 10.30 π.μ. και θα λήξει στις 2.00 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή  29 Ιανουαρίου 2023 την ίδια ώρα.

Για τη συμμετοχή μετά ψήφου  στη Γενική Συνέλευση τα Τακτικά Μέλη θα πρέπει

  • να έχουν ισχύουσα Άδεια Λειτουργίας Ρ/Ε σταθμού ή αντίγραφο της αίτησης ανανέωσης της αδείας,
  • να είναι ταμιακά ενήμερα, δηλαδή να έχουν καταβάλλει και τη συνδρομή του έτους 2023.

Περιστέρι 3/1/2023

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                        O Γεν. Γραμματέας
Ε. Δαρκαδάκης SV1IW           Δ. Ραμαντζάς SV1AMY