Προθεσμίες - Έγγραφα για την Τ.Γ.Σ. - Προεδρείο και Εφορευτική Επιτροπή

Προθεσμίες – Έγγραφα για την Τ.Γ.Σ. – Εκλογή Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής

Α) ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2021 είναι η προθεσμία:

  • Για την υποβολή της αίτησης για τη διαδικτυακή συμμετοχή των Μελών για κάθε μία Γ.Σ. ξεχωριστά.
  • Για την εξόφληση οφειλομένων συνδρομών, ώστε να έχει το Τακτικό Μέλος δικαίωμα ψήφου.
  • Για την υποβολή της αίτησης για τη συμμετοχή ως Πρόεδρος ή Γραμματέας της Γ.Σ. ή μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

Παρακαλούμε τα Τακτικά Μέλη να αποστείλουν τα ψηφοδέλτια το συντομότερο δυνατό αφού τα λάβουν. Η προθεσμία για την παραλαβή των επιστολών από τον Πρόεδρο από το Ποστ Ρεστάντ του Κεντρικού Ταχυδρομείου Αθηνών, σύμφωνα με το Καταστατικό, είναι η Παρασκευή 19/11/2021.

Όσα Τακτικά Μέλη δεν έχουν λάβει ακόμα την επιστολή με τα ψηφοδέλτια, παρακαλούμε να μας στείλουν μήνυμα ΕΔΩ.

Β) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επειδή είναι πρακτικά αδύνατο να γίνει από τη Γενική Συνέλευση η επιλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης αλλά και της Εφορευτικής Επιτροπής και μετά τα μέλη αυτά να προσέλθουν στα Εντευκτήρια εγκαίρως, όσα Τακτικά Μέλη ενδιαφέρονται να αποτελέσουν τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Γ.Σ. , καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2021 στον σύνδεσμο # Αίτηση υποψηφιότητας Προέδρου ή Γραμματέα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Ε.Ε.Ρ. # ή/και στον σύνδεσμο # Αίτηση υποψηφιότητας Προέδρου ή Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Ε.Ε.Ρ. #
Όσα Τακτικά Μέλη ενδιαφέρονται να αποτελέσουν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2021 στον σύνδεσμο #Αίτηση υποψηφιότητας για Εφορευτική Επιτροπή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της Ε.Ε.Ρ.# ή/και στον σύνδεσμο #Αίτηση υποψηφιότητας για Εφορευτική Επιτροπή στη διαδικτυακή Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών της Ε.Ε.Ρ.#

Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με σκοπό, μεταξύ άλλων, να κάνει την επιλογή του Προεδρείου και των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν με e-mail.

Η επιλογή του Προεδρείου και των τριών μελών της Εφορευτικής Επιτροπής θα τεθεί προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Γ) ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΤΓΣ) 2021

Στην Περιοχή Μελών της ιστοσελίδας στον υποφάκελο Γ. Σ. 21/11/2021 έχουν αναρτηθεί τα παρακάτω. Παρακαλούμε τα Μέλη να τα μελετήσουν πριν από την ΤΓΣ, γιατί κατ’ αυτή δεν θα γίνει πάλι η παρουσίασή τους, αλλά μόνο συζήτηση και διευκρίνιση τυχόν αποριών:

  • Οι Απολογισμοί Έργου 1/1/2020-22/6/2020 και 23/6/2020-31/12/2020
  • Οι Οικονομικοί Απολογισμοί 1/1/2020-22/6/2020 και 1/1/2020-31/12/2020
  • Οι Εκθέσεις Εξελεγκτικής Επιτροπής 1/1/2020-22/6/2020 και 23/6/2020-31/12/2020
  • Η Εισήγηση για τον προϋπολογισμό του έτους 2021
  • Η Εισήγηση για αναστολή για το έτος 2022 της καταβολής δικαιώματος εγγραφής
  • Η Εισήγηση για τροποποίηση του Κανονισμού του QSL Bureau
  • Η Εισήγηση για διαγραφή οφειλών για τα έτη 2014 – 2017

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

«Διευκρινίσεις για τη Διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Ε.Ε.Ρ.» και

«Διευκρινίσεις για τη Διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών των Μελών της Ε.Ε.Ρ.»