TO4A FM/VE3DZ - Martinique

TO4A FM/VE3DZ – Martinique

Ο Yuri, VE3DZ θα εκπέμψει από Martinique Island, IOTA NA – 107, με τα διακριτικά κλήσης TO4A και FM/VE3DZ.

Τα TO4A και FM/VE3DZ θα είναι στον αέρα από 19 έως 24 Φεβρουαρίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF με συμμετοχή στο ARRL DX CW Contest από το σταθμό FM5BH.

QSL via VE3DZ, Bureau

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org