TO5GR – Martinique

TO5GR – Martinique

Το TO5GR θα είναι στον αέρα από 10 έως 14 Ιουλίου 2021 και θα συμμετάσχει στο IARU HF Championship Contest.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160μ έως 10μ σε modes CW, SSB, FT8.

QSL via UT5UGR, Club Log OQRS.

Πηγή: dxn