TO7O & FM/EA1BP : Martinique

TO7O & FM/EA1BP : Martinique

Ο Miguel EA1BP θα είναι ενεργός από Martinique Island, IOTA NA – 107, με το call FM/EA1BP.

Το FM/EA1BP θα είναι στον αέρα από 21 έως 28 Μαρτίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF, με συμμετοχή στο CQ WW WPX SSB Contest με το call TO7O.

QSL via EA1BP , ClubLog OQRS, LOTW.