TZ1CE : Mali

TZ1CE : Mali

Ο Ulmar, DK1CE θα είναι ενεργός από Mali, με το call TZ1CE.

Το TZ1CE θα είναι στον αέρα από 25 Φεβρουαρίου έως 16 Μαρτίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 10m σε modes SSB, FT8.

QSL via DK1CE , LOTW, ClubLog.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org