Ukrainian DX Contest - 2021

Ukrainian DX Contest – 2021

Χρόνος διεξαγωγής

Το Ukrainian DX Contest – 2021 διεξάγεται από Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 12:00z – έως Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 12:00z.

Διοργανωτής

Ukrainian Contest Club

Modes

CW, SSB