V31AT - Belize

V31AT – Belize

Ο  Robert, K5PI θα εκπέμψει από Belize IOTA NA-073, με το διακριτικό κλήσης V31AT.

Το V31AT  θα είναι στον αέρα από 8 Φεβρουαρίου έως 4 Μαρτίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF.

QSL via K5PI , LOTW

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org