V31AX : Belize

V31AX : Belize

Ο Paul, VE3AXT θα είναι ενεργός από Belize IOTA NA-073, με το call V31AX.

Το V31AX θα είναι στον αέρα από 12 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF.

QSL via M0URX, OQRS ClubLog.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org