V31BN Belize

V31BN Belize

Ο Bob, W0BNC θα εκπέμψει από Belize IOTA NA-073, με το διακριτικό κλήσης V31BN.

Το V31BN θα είναι στον αέρα από 5 έως 10 Μαρτίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF / QRP.

Ο Bob θα ενεργοποιήσει τουλάχιστον ένα POTA (Parks On The Air), το V3-0057, the Altun Ha Archeological Reserve.
Επίσης θα προσπαθήσει να ενεργοποιήσει και τα παρακάτω πάρκα:

V3-0067, Community Baboon Sanctuary Wildlife Area
V3-0022, Crooked Tree Wildlife Sanctuary
V3-0026, Spanish Creek Wildlife Area
V3-0027, Shallow Creek Marine Reserve

QSL via W0BNC 

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org