V31JZ/P : South Water Caye

V31JZ/P : South Water Caye

Ο Art, NN7A, θα είναι ενεργός από South Water Caye Island, Belize, IOTA NA-180, με  το call V31JZ/P.

Το V31JZ/P θα είναι στον αέρα από 17 έως 23 Απριλίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 10m κυρίως σε mode CW.

QSL via NN7A, Bureau ή direct.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org