V3O - V31KO : Belize

V3O – V31KO : Belize

Ο Uwe, DL8UD θα είναι ενεργός από Belize IOTA NA-073, με το call V31KO.

Το V31KO θα είναι στον αέρα, 15 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου 2024.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF, με συμμετοχή στα ARRL DX CW Contest, CQ WW 160m SSB Contest, ARRL DX SSB Contest με το call V3O.

QSL via DL8UD.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org