V47FWX : Saint Kitts Island

V47FWX : Saint Kitts Island

Ο Gary, G0FWX, θα είναι ενεργός από Saint Kitts Island, IOTA NA – 104, με το call V47FWX.

Το V47FWX  θα είναι στον αέρα από 20 έως 31 Αυγούστου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF .

QSL via M0URX, OQRS.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org