V47JA : Saint Kitts Island

V47JA : Saint Kitts Island

Ο John, W5JON θα είναι ενεργός από Saint Kitts Island, IOTA NA – 104, με το call V47JA.

Το V47JA θα είναι στον αέρα από 20 έως 28 Απριλίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160m έως 6m, σε modes SSB, FT8.

QSL via LoTW ή direct.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org