V47JA : Saint Kitts Island

V47JA : Saint Kitts Island

Ο John W5JON, θα είναι ενεργός ξανά από Saint Kitts Island, IOTA NA – 104, με το call V47JA .

Το V47JA θα είναι στον αέρα από 12 έως 28 Ιουλίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 6m (και στα 60m) σε modes SSB, FT8.

QSL via W5JON, direct, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org