V47JA : Saint Kitts Island

V47JA : Saint Kitts Island

Ο John W5JON, θα είναι ενεργός ξανά από Saint Kitts Island, IOTA NA – 104, με το call V47JA .

Το V47JA θα είναι στον αέρα από 24 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 6m (και στα 60m) σε modes SSB, FT8.

QSL via W5JON, direct, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org