V48DM : Saint Kitts Island

V48DM : Saint Kitts Island

Ομάδα ραδιοερασιτεχνών θα είναι ενεργή από Saint Kitts Island, IOTA NA – 104, με το call V48DM.

Το V48DM θα είναι στον αέρα από 25 έως 31 Οκτωβρίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνου από 160 έως 6m σε modes SSB, CW.

Η ομάδα του V48DM
K4KIU, HC5DX.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org