Βιβλιοθήκη

Εισαγωγή

Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει βιβλία και άρθρα τεχνικού περιεχομένου αλλά και τη Ρ/Ε Δεοντολογία (του ON4UN) και το Για Μια Καλή Αρχή για τους νέους ραδιοερασιτέχνες. Ο φάκελος αυτός θα εμπλουτίζεται συνεχώς.

Για μιά Καλή Αρχή
Νομοθεσία

ΥΑ 38200_1136 Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου (αύξηση ισχύος στα 500W κ.λ.π.)

Νόμος 4635 30/10/19 Κεραίες άρθρο 29

Ν. 4070 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

53571/2000 Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά

37764/2016 Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

3271 2009 Προστασία των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών − εμποδίων γύρω από αυτές, καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά την χώρα κατασκευών

98/2017 Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ερωτηματολόγιο κατηγορίας Εισαγωγικού Επιπέδου (SY)

Ερωτηματολόγιο κατηγορίας 1 (SV)

Εθνικός Κανονισμός Κατανομής ζωνών συχνοτήτων 2021

Διευκρινήσεις για την χρήση υποζωνών ραδιοσυχνοτήτων

IARU Region 1 HF bandplan

IARU Region 1 VHF Bandplan

IARU Region 1 UHF Bandplan

CEPT Radio Amateur Licence Recommendation T/R 61-01

CEPT Radio Amateur Licence Recommendation T/R 61-02