VK5MAV/P - Granite Island

VK5MAV/P – Granite Island

Ο Andy, VK5MAV θα εκπέμψει από Granite Island, IOTA OC – 228, Australia με το διακριτικό κλήσης VK5MAV/P.

Το VK5MAV/P θα είναι στον αέρα από 5 έως 6 Οκτωβρίου 2021.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα 20μ σε mode CW, μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

QSL via RN3RQ

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org