VK9NT : Norfolk Island

VK9NT : Norfolk Island

Ομάδα Αυστραλών ραδιοερασιτεχνών θα είναι ενεργή από  Norfolk Island, IOTA OC – 005, με το call VK9NT.

Το VK9NT θα είναι στον αέρα από 15 έως 28 Μαρτίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 10m σε modes CW, SSB, FT8.

Η ομάδα του VK9NT:
VK3QB, VK3HJ, VK6CQ.

QSL via M0OXO OQRS.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org