VP2MDX - Montserrat Island

VP2MDX : Montserrat Island

Ο Thaire. W2APF θα θα είναι ενεργός ξανά από Montserrat Island, IOTA NA – 103, με το διακριτικό κλήσης VP2MDX.

Το VP2MDX θα είναι στον αέρα από 3 Ιανουαρίου έως 28 Μαρτίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 10μ σε modes CW, SSB.

QSL via W2APF.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org