VP2MDX - Montserrat Island

VP2MDX : Montserrat Island

Ο Thaire. W2APF θα θα είναι ενεργός ξανά από Montserrat Island, IOTA NA – 103, με το call  VP2MDX.

Το VP2MDX θα είναι στον αέρα 11 Ιανουαρίου – 11 Απριλίου 2024.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 10μ σε modes CW, SSB.

QSL via W2APF, LoTW

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org