VP5/WQ7X : Turks and Caicos

VP5/WQ7X : Turks and Caicos

Ο Mark, WQ7X θα είναι ενεργός από Providenciales Island, IOTA NA – 002, Turks and Caicos, με το call VP5/WQ7X.

Το VP5/WQ7X θα είναι στον αέρα από 5 έως 15 Νοεμβρίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80 έως 10m σε modes CW, SSB.

QSL via WQ7X direct, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org