VP5M - Turks and Caicos

VP5M – Turks and Caicos

Η ομάδα του VP5M θα εκπέμψει από τα Turks and Caicos Islands, IOTA NA – 002 κατά τη διάρκεια του CQ WW WPX CW Contest 2021.

Η ομάδα αποτελείται από τους K4BAI, K4QPL, KR4R, K2SX.

Η κατηγορία συμμετοχής τους στο CQ WW WPX CW Contest 2021 είναι Multi Single Low Power.

QSL via K4QPL

Τα μέλη της ομάδας πριν και μετά από το CQ WW WPX CW Contest 2021 θα εκπέμπουν μεμονωμένα ως:
VP5/K4BAI, VP5/K4QPL, VP5/KR4R, VP5/K2SX.


Πηγή: dxn