VP9/AB2E : Bermuda Islands

VP9/AB2E : Bermuda Islands

Ο Darrell, AB2E θα είναι ενεργός από Bermuda Islands, IOTA NA – 005, με το call VP9/AB2E.

Το VP9/AB2E. θα είναι στον αέρα από 14 έως 19 Φεβρουαρίου 2024.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 10m, με συμμετοχή στο ARRL DX CW Contest.

QSL via AB2E direct, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org