VP9/AB2E : Bermuda Islands

VP9/AB2E : Bermuda Islands

Ο Darrell, AB2E θα είναι ενεργός από Bermuda Islands, IOTA NA – 005, με το call VP9/AB2E.

Το VP9/AB2E. θα είναι στον αέρα από 24 έως 29 Μαϊου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF, με συμμετοχή στο CQ WW WPX CW Contest, 27 – 28 Μαϊου 2023.

QSL via AB2E direct, LOTW.