VQ9SC : Diego Garcia Island

VQ9SC : Diego Garcia Island

Ο Steve, WB4GHY θα είναι ενεργός από Diego Garcia Island, IOTA AF – 006, με το call VQ9SC.

Το VQ9SC θα είναι στον αέρα από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Νοεμβρίου 2022.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 10m σε modes SSB, FT8.

QSL via WB2REM direct.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org