VU7A : Lakshadweep Islands

VU7A : Lakshadweep Islands

Ο Krish, W4VKU θα είναι ενεργός από  Lakshadweep Islands, IOTA AS – 011, με το call VU7A.

Το VU7A θα είναι στον αέρα από 5 έως 10 Δεκεμβρίου 2023.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 160 έως 6m σε modes SSB, FT8.

QSL via W4VKU.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org