VU7W : Lakshadweep Islands

VU7W : Lakshadweep Islands

Ο Yuris, YL2GM  θα είναι ενεργός ξανά από Lakshadweep Islands, IOTA AS – 011, με το call VU7W.

Το VU7W θα είναι στον αέρα από 6 έως 18 Ιουνίου 2023

Οι εκπομπές θα γίνουν στα HF και στα 6m.

QSL via ClubLog OQRS, LOTW.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org