W7LG – Outer Banks

W7LG – Outer Banks

Ο Mike θα εκπέμψει από Outer Banks, IOTA NA-067 (North Carolina), με το διακριτικό κλήσης W7LG.

Το W7LG θα είναι στον αέρα από 24 έως 29 Οκτωβρίου 2021.

Οι εκπομπές θα γίνουν από 80μ έως 20μ σε modes CW, SSB.

QSL via W7LG , LoTW & eQSL.

Επισκεφτείτε το DX & Events Calendar του raag.org