Αποτελέσματα Field Day Contest 2021

 

Κατάταξη

Κατηγορία

Διακριτικό

QSO

MULTS

SCORE

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ

1

B1

SX200PMQ/P

171

25

17.886

SV1PMQ

PDF     JPEG

2

B1

SV9KIF/P

100

35

12.565

SV9KIF 

PDF     JPEG

3

B1

SV2BXZ/P

69

20

5.080

SV2BXZ 

PDF     JPEG

4

B1

SV7QNV/P

48

18

3.114

SV7QNV 

PDF     JPEG

1

B2

SZ8LSV/P

512

57

86.241

SV8DCY SV8DCW SV8DTD

PDF     JPEG

1

E

SV3IDD

21

10

760

 SV3IDD

PDF     JPEG