Αποτελέσματα IARU R1 VHF Contest 2021

Κατηγορία

Διακριτικό

ΘΕΣΗ

CLAIMED SCORE

FINAL   SCORE

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ

B1

SV2DCD/P

1

26.003

 24.211

 SV2DCD

PDF

B1

SV2JAO

2

6.788

 6.164

 SV2JAO

PDF

B1

SV3/SV1SFQ

3

1.529

 1.427

 SV1SFQ

PDF

B1

SV2RCK

4

364

296 

 SV2RCK

PDF

B1

SV8/SV1SJJ/P

5

272

 272

 SV1SJJ

PDF

B1

SV1SSK

6

530

 204

SV1SSK

PDF

B2

SZ3P

1

4.682

 4.338

SV3BSF SV3CGZ SV3EXP SV3IAO SV3RJT SV3SKM

PDF

CHECHLOG

SV1XV

 ---

--

--

 

PDF

 

·         Τα αποτελέσματα αφορούν υποβληθέντα στην Ε.Ε.Ρ. ημερολόγια