Αποτελέσματα IARU R1 VHF Contest 2022

Κατηγορία

Διακριτικό

ΘΕΣΗ

FINAL   SCORE

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ

B1

SV2DCD/P

1

 33.877

 SV2DCD

PDF

B1

SV2HNH

2

 8.521

 SV2HNH

PDF

B1

SV6NNZ

3

4.235

 SV6NNZ

PDF

B1

SV2HNE       

4

3.652

SV2HNE

PDF

B1

SZ4TRI/P

5

3.567

 SV4MLF

PDF

B1

SV1MIG

6

2.429 

 SV1MIG

PDF

B1

SV2DSJ

7

920

SV2DSJ

PDF

B1

SV2HQL

8

888

SV2HQL

PDF

B1

SV1SSK

9

228

SV1SSK

PDF

B2

SV3BSF/P

1

5.883

SV3BSF, SV3SKM

PDF

B2

SZ2RWM

2

1.300

 

SV2GQV, SV2SZS, SV2SVA, SV2HJW, SV2RCU, SY2DCE

 

PDF