Αποτελέσματα IARU R1 VHF Contest 2023

Κατηγορία

Διακριτικό

ΘΕΣΗ

FINAL   SCORE

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΒΡΑΒΕΙΟ

B1

SV2DCD/P

1

 38.344

 SV2DCD

PDF

B1

SV2HNH

2

 9.906

 SV2HNH

PDF

B1

SX2IMA/P

3

2.323

 SV2JAO

PDF

B1

SV1SSK

4

314

SV1SSK

PDF

B2

SX6B

1

24.609

SV6JHA, SV0XAA, SV6EXH, SV6KRW, SV6GIR

PDF

B2

SV3SKM

2

6.460

SV3SKM, SV3BSF

PDF