Επαναλήπτες D-STAR

 

Ch

 

In

Out

Call

Location

Grid

DEV

Mode

STATUS

 

1240.625

1212.625

SV2F

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

ΚΜ10ΝΝ

NARROW

D-STAR

DD

ΟΝ

 

431.825

439.425

SV2F

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

ΚΜ10ΝΝ

NARROW

D-STAR

DV

ΟΝ

 

431.825

439.425

SV1P

ATTIKH

KM17VW

NARROW

D-STAR

DV

ΟΝ

 

1298.025

1270.025

SV1P

 

ATTIKH

KM17VW

NARROW
D-STAR

DV

 

ΟΝ
 

 

431.800

439.400

SV3G

ΑΡΚΑΔΙΑ

KM17GJ

NARROW

D-STAR

DV

ΟΝ

 

431.825

439.425

SV8S

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

KM07LR

NARROW

D-STAR

DV

ΟΝ