Ραδιοφάροι – BEACONS

 

In

Out

Call

Location

Grid

CTCSS

Mode

STATUS

 

50.485

SV1SIX

ΑΘΗΝΑ
ΑΤΤΙΚΗ

KM17UX

Not Used

CW

 

ON
 

 

50.010

SV9SIX

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ

KM25NH

Not Used

CW

 

OFF
 

 

70.040

SV1FOUR

ΑΘΗΝΑ
ΑΤΤΙΚΗ

KM17UX

Not Used

CW

 

ON
 

 

144.4125

SZ1SV

ΠΑΡΝΗΘΑ ΑΤΤΙΚΗ

KM18UE

Not Used

CW

ON

 

432.8125

SZ1SV

ΠΑΡΝΗΘΑ ΑΤΤΙΚΗ

KM18UE

Not Used

CW

 

ON