Υποβολή αίτησης

Μετά την Υποβολή της αίτησής σας θα ειδοποιηθείτε με eMail.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  • <Παράβολο 26,00 ΕΥΡΩ (e – παράβολο, κωδικός παράβολου [5115]).
  • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου που θα κατατεθούν κατά την παραλαβή της άδειας
  • Αριθμός Ραδιοερασιτεχνικού Πτυχίου.
  • Σε περίπτωση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης περί εναρμονισμένου πιστοποιητικού εξετάσεων ραδιοερασιτέχνη HAREC της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να ανεβάσετε pdf αρχείο με αυτό το έγγραφο.